Alle tiders historie

Sosialismen:

samlebegrep på flere politiske ideologier som hovedsakelig forklarer samfunnsutviklingen på grunnlag av en marxistisk analyse (- se marxismen). Sosialistene kan ha ulike oppfatninger om politiske virkemidler, men målet er et samfunn med stor grad av likhet mellom innbyggerne, og der det meste av produksjonsmidlene er felleseie. Se også kommunismen.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider