Alle tiders historie

Magna Carta:

avtale mellom den engelske kongen Johan "uten land", adelen og geistligheten i 1215. Den gav adel og prester fordeler bl.a. i skattespørsmål og tvang kongen til å dele makten med de to øverste stendene. Magna Carta sees på som grunnlaget for Englands parlament.I Magna Carta blir det også slått fast at ingen frie menn skal arresteres, gjøres fredløse eller straffes på annen måte uten å bli dømt av sine likemenn etter landets lover
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider