Alle tiders historie

Faser i den kalde krigen

I boka Øst, vest, nord, sør (Universitetsforlaget 2004) deler historikeren Geir Lundestad den kalde krigen inn i faser etter graden av spenningsnivå mellom supermaktene. Her følger en oversikt over fasene, med eksempler på sentrale hendelser innenfor hver fase:

1. Den kalde krigen i Europa, 1945-49

 • Trumandoktrinen (1947)
 • Marshallhjelpen (1948)
 • Berlinblokaden (1948-49)
 • Kommunistisk maktovertakelse i land i Øst-Europa, derav kupp i Tsjekkoslovakia (1948)
 • NATO opprettet (1949)
 • Tysklands deling i Vest-Tyskland (BRD) og Øst-Tyskland (DDR), 1949
 • Sovjetunionen sprenger sin første atombombe (1949)

2. Den kalde krigen blir global, 1949-62

 • Borgerkrig og kommunistisk maktovertakelse i Kina (1949)
 • Koreakrigen (1950-53)
 • USA involvert i en rekke forsvarsallianser i ulike deler av verden
 • Warszawapakten opprettet (1955)
 • Reformforsøk i Ungarn slått ned av sovjetiske styrker (1956)
 • Kamp om innflytelse i Afrika og Midtøsten
 • U2-affæren (1960)
 • Berlinmuren (1961)
 • Cubakrisen (1962)

3. Avspenning mellom øst og vest, 1962-75

 • "hotline" (direkte telefonforbindelse) Washington-Moskva (1963)
 • forbud mot atomvåpen i verdensrommet (1967)
 • ikkespredningsavtale om atomvåpen (1968)
 • SALT1 (1972) og SALT 2 (1974): Avtaler om våpenbegrensninger
 • "Ostpolitikk": Større dialog mellom Vest-Tyskland og Øst-Tyskland
 • Helsingforsavtalen (1975)
 • Men: Reformforsøk i Tsjekkoslovakia (1968) slått ned av Sovjetunionen med støtte fra flere land i Warszawapakten. Amerikansk krigføring i Vietnam for å forhindre kommunistisk maktovertakelse.

4. Ny spenning mellom øst og vest, 1975-84

 • Sovjetisk invasjon i Afghanistan (1979)
 • Reformkrav i Polen (Solidaritetsbevegelsen)
 • Boikottaksjoner i forbindelse med OL i Moskva (1980) og Los Angeles (1984)
 • Amerikansk militær og økonomisk støtte til antikommunistiske bevegelser i bl.a. Mellom-Amerika  

5. Slutten på den kalde krigen, 1984-90

 • Mikhail Gorbatsjov ny partileder i Sovjetunionen (1985); "perestrojka" og "glasnost"
 • Flere toppmøter mellom statslederne for de to supermaktene
 • Sovjetunionen ut av Afghanistan (1989)
 • Gorbatsjov ikke innstilt på å gripe inn i andre land der kommunismen var upopulær
 • Berlinmurens fall (9. november 1989)
 • Kommunistregimene avviklet i Øst-Europa
 • Tyskland gjenforent (oktober 1990)
 • Sovjetunionen oppløst (1991)

 

 

                                                                                                                                         

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider