Alle tiders historie

Kontrafaktisk historie

Kontrafaktisk historie dreier seg om det som kunne ha skjedd, men som ikke skjedde. I boka Historien om det som ikke skjedde (Aschehoug 2005) skriver historikeren Øystein Sørensen om hvilken nytte man kan ha av kontrafaktisk historieskrivning:

“Kontrafaktisk historieskrivning er egnet til å gi oss perspektiv på hva historie er for noe. Den er egnet til å fokusere på at historien var og er full av muligheter. De aller fleste mulighetene ble aldri realisert. Det dreier seg om hensikter, planer og prosjekter som mislyktes. Det dreier seg også om muligheter som kunne ligge i den enkelte historiske situasjonen, uten at noen av aktørene i situasjonen var seg disse mulighetene bevisst. Men selv om mulighetene aldri ble realisert, kan det være flere grunner for å befatte seg med dem.

En grunn er at vi på denne måten vil kunne lære mer historie. Vi vil kunne lære mer om de enkelte historiske hendelser, og vi vil kunne se tydeligere hvilke faktorer som er avgjørende når historien tar den ene eller den annen retning. Sagt på en annen måte: Vi vil kunne forstå bedre hva som er betydningsfullt i historien.

Vi vil også kunne lære mer om oss selv og vår egen tid. Kontrafaktiske scenarier gir oss anledning til å reflektere over hvorfor og hvordan vi er blitt som vi er blitt. En annen ting er at det å være oppmerksom på muligheter i fortiden vil kunne åpne for at man tenker nærmere over muligheter som ligger i samtiden og i fremtiden.

Det går også an å nærme seg saken på en litt annen måte. Kontrafaktisk historieskrivning er ikke bare noe som er mulig å befatte seg med for seriøse historikere. Kontrafaktisk historieskriving – gjerne presisert til kontrafaktiske hypoteser – er en nødvendig del av enhver seriøs historieskrivning. Men slike hypoteser er ikke bare nødvendige i logisk forstand – heller. De er overalt i historieskrivningen. De er bare ikke så synlige. De er dessuten nyttige og fruktbare. Og som antydet – midt oppe i all seriøsiteten – de er gøyale å arbeide med.”

Oppgaver:

1. Hva menes med kontrafaktisk historie?

2. Hvilken nytte mener Øystein Sørensen man kan ha av å arbeide med kontrafaktisk historie? Sett opp argumentene hans punktvis.

 

 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider