Alle tiders historie

Politisk bruk av historie

I boka Innføring i historiebruk (CappelenDamm, 2012) skriver forfatterne Jan Bjarne Bøe og Ketil Knutsen følgende om politisk bruk av historie: «Politikerne velger ut og tolker historien slik at det skapes et samsvar mellom nåtid, fortid og fremtid som får velgerne til å mene det samme som politikerne (…) Slik blir politisk historiebruk en instrumentalisering av historier i betydningen at historiene mister sin verdi i seg selv. I stedet blir de et politisk virkemiddel der målet ikke er å avdekke sannheten om historien eller problematisere den, men å vinne støtte gjennom stadfesting».

1. Hvordan mener forfatterne politikere bruker historien?

2. Les teksten "Historiebruk som politisk kompass" av Kjetil Knutsen (bruk lenken under).

* Hvilke eksempler på politisk bruk av historien brukes i teksten?

* Hvorfor kan historiske fortellinger være nyttig for en nasjon etter en traumatisk hendelse?

* Hvorfor kan politisk historiebruk være nyttig for politikere?

* Forfatteren hevder at det ikke er uproblematisk å bruke historien politisk. Hvorfor?

* Hvilke innvendinger har forfatteren mot å sammenlikne 9. april 1940 og 22.juni 2011?

* Hva mener forfatteren med betegnelsen "å bruke historien som politisk kompass"?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider