Alle tiders historie

Bruk av bilder: Analyseeksempel

I lærebokas oppslag om historieforståelse og metoder kan du lese om bilder som historiske kilder. Her er et eksempel på analyse av maleriet "Politiserende bønder" (1848) av Adolph Tidemand, og noen perspektiver på maleriet som levning:

"Politiserende bønder" er et maleri av Adolph Tidemand (1814-1876) fra 1848. Tidemand er en kjent norsk maler fra nasjonalromantikken på midten av 1800-tallet. Nasjonalromantikerne ønsket å synliggjøre hvordan den norske bondestanden representerte en særegen norsk kulturarv. Framstillingen av bondesamfunnet var idyllisert. Bøndene var gjerne malt i folkedrakter omgitt av storslagen norsk natur. På samme tid som nasjonalromantikken preget kunsten, begynte bøndene å engasjere seg i politikken i Norge.

Motivet i bildet er en gruppe bønder som er samlet i en stue. Alle bærer folkedrakter. Mennene er samlet rundt et bord til venstre i bildet. Blikkene er vendt mot personen som sitter ved vinduet. Han ser igjen på personen som sitter foran bordet. På bordet ligger noen trykksaker, den ene er trolig en avis. Lyset fra vinduet faller ned på trykksakene og personene som er samlet rundt dem. På bakveggen står et stort ur. Til høyre sitter to kvinner for seg selv.

Gruppen av bønder gir inntrykk av organisasjonsdannelse, altså at bøndene er bevisste på at de utgjør en gruppe som har felles interesser. Trykksakene og lyset fra vinduet symboliserer opplysning og kunnskap, mens uret gir inntrykk av at disse menneskene følger med i tiden. At kvinner sitter for seg selv, tyder på at de ikke får delta i diskusjonen. Det virker imidlertid som om de to kvinnene også snakker sammen, kanskje samme sak som mennene?

Som levning uttrykker bildet velkjente trekk fra nasjonalromantikken. Men det dreier seg ikke bare om overflatisk idyll. Det virker også som om maleren ønsker å synliggjøre et politisk engasjement blant bøndene. Mange bønder fikk stemmerett med Grunnloven i 1814. Utover på 1800-tallet økte deres deltakelse og engasjement i politikken kraftig.

Oppgave:

 1. Hva vil det si å bruke et bilde som levning?

 2. Hva kan ha vært malerens ønske å få fram gjennom maleriet?

 3. Hvilke nasjonalromantiske trekk finner du i maleriet?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider