Alle tiders historie

Historisk teori og metode

Bruk lenken under til å svare på oppgavene.

1. Hva menes med historisk teori?

2. Hvordan kan et historiesyn påvirke historikerens arbeid?

3. Hvordan skiller en strukturalist seg fra en materialistisk orientert historiker?

4. Hva menes med historisk metode?

5. Hva er forskjellen på kvantitativ metode og kvalitativ metode?

6. Hva menes med komparasjon?

 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider