Alle tiders historie

Terroranslaget mot USA 11. september 2001

Bruk klippet fra NRK sammen med læreboka og eventuelle andre kilder til å svare på oppgavene:

1. Hvordan artet terroranslaget seg?

2. Hvem sto bak?

3. Hvordan reagerte USA?

4. Hvordan påvirket terroranslaget internasjonal politikk?

5. Hvilke kritiske spørsmål er blitt reist om metodene som kan brukes i kampen mot internasjonal terrorisme?

Lenker

Terroranslaget mot USA 11. september 2001

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider