Alle tiders historie

Ukraina og Krimhalvøya

Nedenfor finner du lenker til ressursstoff om Ukraina og Krimhalvøya. Bruk disse, og eventuelle andre kilder, til å finne svar på oppgavene.

1. Hvilken historisk forbindelse er det mellom Ukraina og Skandinavia?

2. Hva var Rusriket?

3. Når og hvordan ble Krimhalvøya en del av Russland?

4. Når pågikk Krim-krigen, og hva kjennetegnet den?

5. Hvilken status hadde Ukraina under det russiske tsardømmet - og senere som del av Sovjetunionen?

6. Hva skjedde med Ukraina under andre verdenskrig?

7. Når ble Ukraina en selvstendig stat?

8. Hva var Oransjerevolusjonen?

9. Hvordan er holdningene til Russland blant befolkningen i dagens Ukraina?

10. Hvorfor har Krimhalvøya historisk sett vært viktig for Russland?

11. 16. mars 2014 ble det flertall i en folkeavstemning på Krimhalvøya for at Krim skulle løsrive seg fra Ukraina og bli en del av Russland. Hva var bakgrunnen for folkeavstemningen? Hvilken kritikk ble reist fra bl.a. USA og EU mot  avstemningen?

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider