Alle tiders historie

Tysklands samling

Bruk filmklippet og læreboka til å svare på oppgavene:

1. Når ble de to tyske statene, BRD og DDR, samlet til et forent Tyskland?

2. Hvorfor var andre land, i såvel øst som vest, i utgangspunktet skeptiske til samlingen?

3. Hvem var Helmuth Kohl, og hvilken betydning hadde han for samlingsprosessen?

4. Hvordan ble samlingen gjennomført?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider