Alle tiders historie

EUs historie

Bruk filmklippet og læreboka til å løse oppgavene:

1. Hva var starten på det som senere skulle bli EU (Den europeiske unionen), og hvilke tanker lå bak?

2. Når ble Romatraktaten undertegnet, og hva gikk den ut på?

3. Hvilke navneendringer gjennomgikk det europeiske fellesskapet på vei mot dagens navn, EU?

4. Hvilken holdning inntok Norge til det europeiske fellesskapet?

5. Når ble navnet EU tatt i bruk, og på hvilke nye området ble samarbeidet utvidet?

6. Hvilke nye medlemsland har EU fått siden 1990-årene?

7. Hva går Schengen-avtalen ut på?

8. Hvorfor får mange EU-vedtak konsekvenser for Norge?

9. Hvor mange medlemsland har EU i dag?

10. Hva var begrunnelsen for at EU fikk Nobels fredspris i 2012? Hvorfor vakte pristildelingen debatt?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider