Alle tiders historie

To fredspriser med politiske konsekvenser i Norge

Vedlagt finner du en tekst som sammenligner og drøfter de politiske konsekvensene av to fredspriser: Carl von Ossietzkys pris i 1936 og Liu Xiabos i 2010. Tyskeren Ossietzky var en av Hitler-tysklands fremste kritikere i mellomkrigstiden, og kineseren Liu Xiaobo var en markant opposisjonell til dagens kinesiske regime.       

Les teksten. (Det er lurt å ta notater underveis.)

Svar deretter på følgende spørsmål: 

  • Hvilke konsekvenser fikk Fredsprisene for vinnerne, og for Norge?
  • Et argument som ble fremmet begge ganger var at fokus på enkeltskjebner overskygget at flertallet i befolkningen hadde fått det bedre. Hva er din mening?
  • Alle ambassadørene som er stasjonert i Oslo blir invitert til Nobelsprisoverrekkelsen. Kort før seremonien i november 2010, oppfordret Kina en rekke land til å la være å delta. Finn ut hvilke land som ikke kom. Hva tror du kan ha vært årsaken?
  • Hva er Kinas syn på Dalai Lama?

Lenker

Skaar 10. november 2010. Tv2.no

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider