Alle tiders historie

Krigsbarnas oppvekst

1. Om barna som var et resultat av forhold mellom norske kvinner og tyske soldater under krigen:

"Alle disse barna er dømt til å vokse opp og utvikle seg til en omfattende minoritet av bastarder i det norske folk. På grunn av sin opprinnelse er de dømt til å utvikle en stridslysten holdning. De har ingen nasjon, de har ingen far, de har bare hatet, og det er deres eneste arv. Det er umulig for dem å bli nordmenn. Deres fedre var tyskere, deres mødre var tyskere i tanker og handling. Det å la dem få bli i dette landet er ensbetydende med å godkjenne at vi oppdrar en femtekolonne. De vil bli et evigvarende irritasjons- og uromoment blant den rene norske befolkning. Det er best, for Norge og for barna selv, at de fortsetter sine liv under den himmelen der de naturlig hører hjemme". Fra en lederartikkel i Lofotposten, 19. mai 1945. Gjengitt i Keith Lowe (2012): Råskapens Europa, Dinamo Forlag.

* Hva vil det si å bruke en kilde som levning (se oppslaget "Historieforståelse og metoder" i læreboka)?

* Hvordan kan denne kilden brukes som levning?

* Hva slags holdninger kommer til uttrykk i kilden?

* Hvordan vil du kildekritisk forholde deg til den?

 

2. I boka Råskapens Europa skriver Keith Lowe blant annet:

" Det var en utbredt oppfatning i Norge, som i andre land, at enhver kvinne som lot seg forføre av en tysk soldat, sannsynligvis var evneveik. Likeledes må også enhver tysker som ville ta seg en slik tilbakestående partner, sannsynligvis være evneveik. Fulgte man denne slutningen til den uunngåelige konklusjonen, betydde det at barna deres nesten helt sikkert ville ha de samme lytene...  Det at barn ble stemplet som evneveike av sin nasjon, sine lokalsamfunn og noen ganger til og med sine lærere, tilføyde bare nok et mulig utgangspunkt for forfølgelse for en gruppe som allerede var sårbar. Noen fortalte senere historier om at de regelmessig ble hånet av sine klassekamerater på skolen, ble nektet adgang når de andre feiret årsdagen for at krigen var over, ble nektet å leke med `rene`norske barn og fikk hakekors malt på skolebøkene og ranselen sin. Mange ble avvist av resten av familien, som de mente kastet skam over familien... Noen opplevde til og med å bli avvist av sine egne mødre, som så på dem som årsaken til sine egne lidelser".

* Hva menes med evneveik?

* Hvorfor risikerte krigsbarna å bli avvist fra alle kanter?

3. Les teksten "Tøff oppvekst for krigsbarn" som det er lenket til under.

* Hvorfor kunne det være lettere å vokse opp som krigsbarn i Danmark enn i Norge?

* Omtrent hvor mange barn ble født av norsk mor og med tysk far under krigen?

* Hva preget oppveksten til krigsbarna som er intervjuet i spørreundersøkelsen som teksten refererer til?

* I hvilke omgivelser skjedde de største overgrepene mot barna?

* Hvilke langsiktige konsekvenser fikk den tøffe oppveksten for mange av barna?

* Hvorfor er det viktig å nyansere bildet av krigsbarnas oppvekst?

 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider