Alle tiders historie

Befolkningsendringer

Bruk tabellen som det er lenket til under, sammen med læreboka, til å svare på oppgavene.

1. Hvilke utviklingstrekk kan man lese ut av tabellen når det gjelder innflytting til Norge?

2. Pek på årsaker.

3. Sammenlikn tallene for innflytting og utflytting.

4. Hvilke regler gjelder for innvandring til Norge i dag?

Lenker

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider