Alle tiders historie

Kings Bay-saken og regjeringsskiftet i 1963

Bruk filmklippet, læreboka og eventuelt andre kilder til å svare på spørsmålene.

1. Hva dreide Kings Bay-saken seg om?

2. Hvorfor ble regjeringen kritisert?

3. Hva førte til at det ble flertall i Stortinget for en mistillitserklæring mot regjeringen?

4. I filmklippet sier Einar Gerhardsen at Kings Bay-saken oppsto på et tidspunkt der en epoke var over i norsk etterkrigspolitikk. Hva mener han med det?

4. Hvilke partier dannet ny regjering etter at Gerhardens regjering var felt på mistillit av Stortinget? Hvor lenge varte den nye regjeringen, og hva førte til at også denne måtte gå av?

 

Lenker

Kings Bay-saken og regjeringsskiftet i 1963

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider