Alle tiders historie

Jaltakonferansen

Bruk møteprotokollen som det er lenket til under, sammen med læreboka og eventuelt andre kilder til å svare på oppgavene:

1. Hvem deltok på Jaltakonferansen, og når fant den sted?

2. Hva sier protokollen fra konferansen om 

* FN

* Tyskland

* Polen

* Jugoslavia

* Japan

3. Hvilke andre tilsvarende toppmøter ble avholdt mellom de allierte, og hva ble besluttet der?

Lenker

Protokoll fra Jaltakonferansen

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider