Alle tiders historie

Gjenerobringen av Narvik 1940

Bruk artikkelen som det er lenket til under, og eventuelle andre historiske framstillinger eller kilder, til å svare på oppgavene. Alternativt kan du lage en presentasjon eller et foredrag om gjenerobringen av Narvik.

1. Hvorfor var Narvik en viktig by for tyskerne?

2. Hva skjedde da tyskerne kom til Narvik 9. april 1940?

3. Når ble Narvik gjenerobret, av hvem og hvordan?

4. Hvilken rolle hadde lokalbefolkningen i gjenerobringen?

5. Hvordan fikk tyskerne kontrollen tilbake over byen?

6. Hvorfor er gjenerobringen av Narvik interessant i historien om andre verdenskrig?

7. Hvilken viktig innsats gjorde den britiske marineoffiseren Patrick Dalzel-Job for befolkningen i Narvik?

8. Hvor mange liv gikk tapt i kampene om Narvik?

9. I hvilken grad mener du artikkelen som det er lenket til under, gir en troverdig framstilling av kampene om Narvik? Begrunn svaret ditt.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider