Alle tiders historie

Kildeoppgave: De illegale avisene

1. Bruk den første lenken under til å svare på oppgavene:

* Hva skulle ifølge den tyske okkupasjonsmakten være pressens (avisenes) oppgave?

* Hva menes med den illegale pressen?

* Hvorfor økte antall illegale aviser fra høsten 1941?

* Hvordan ble de illegale avisene produsert?

* Hva inneholdt de illegale avisene, og hva var hovedmotivet bak utgivelsene?

*Hvor mange illegale avistitler kjenner man til fra okkupasjonstiden

* Hvor mange nordmenn var involvert i produksjonen? Hvilke farer utsatte de seg for?

 

2. Bruk neste lenke til å løse kildeoppgaven:

Velg en av de digitaliserte utgavene av illegale aviser som du finner på dette nettstedet.

* Når er avisen fra?

* Hva vet vi om avisen og de som sto bak den?

* Hvilke hendelser omtales i denne utgaven og hva er budskapet?

* Hvilket inntrykk får vi gjennom avisinnholdet av utgiverne og tidspunktet avisen ble til på?

Lenker

Digitaliserte utgaver av illegale aviser

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider