Alle tiders historie

Krigsseilerne (TV-innslag med oppgaver)

Se TV-intervjuet med forfatteren Jon Michelet, fra NRK Aktuelt 09.10.2013 (28:07 inn i programmet).

Bruk informasjon fra intervjuet, sammen med læreboka og eventuelt andre kilder, til å svare på følgende oppgaver:


1. Hva menes med krigsseilerne?

2. Hvilke farer utsatte de seg for under andre verdenskrig?

3. Hvilken betydning hadde krigsseilernes innsats for kampen mot Hitler-Tyskland og deres allierte?

4. Hva var Nortraship?

5. Hva kjennetegnet livet til mange av krigsseilerne etter krigen?

6. Hvordan forholdt norske myndigheter etter krigen seg til krigsseilernes innsats?

7. Hvilken bakgrunn har forfatteren Jon Michelet for å skrive en roman om krigsseilerne?

8. Les oppslaget "Historieforståelse og metoder Vg3"  i læreboka og diskuter spørsmålet: I hvilken grad kan vi lære historie av en roman med historisk innhold?

 

Lenker

Forfatter Jon Michelet om krigsseilerne

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider