Alle tiders historie

Allierte soldaters overgrep mot tyske kvinner

Les artikkelen "Betent historie frem i i lyset" fra Aftenposten 19.11.2008, og svar på spørsmålene:

1. Hvor mange tyske kvinner antar man ble utsatt for overgrep fra allierte soldater i sluttfasen av andre verdenskrig?

2. Hvilke kilder bygger artikkelen på?

3. Hvorfor har det vært vanskelig å få de tyske kvinnenes historier fram i offentligheten?

4. Diskuter hva som menes med utsagnet «Seierherrene skriver historien». I hvilken grad mener du artikkelen kaster lys over dette utsagnet?

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider