Alle tiders historie

Kampen mot tuberkulose (undersøkende arbeid med kilder)

Sykdommen tuberkulose var en stor helseutfordring i mellomkrigstiden.

1. Finn ut hva som kjennetegnet sykdommen og hvilke behandlingsformer som ble brukt.

2. Bruk lenken nedenfor til å finne ut hvilken rolle "vandrelærere", også kalt "reisesøstre", hadde i denne sammenheng.

3. På samme sted finner du utdrag fra dagboken til en reisesøster, Dikka Bruu. Denne kilden er en digitalisert primærkilde. Hva menes med det? Hva slags kilde er ellers en dagbok? I hvilken grad vil du si det er en relevant og troverdig kilde?

4. I dagboka har oppdragsgiveren skrevet inn en attest. Hvilke tilbakemeldinger gir han på Dikka Bruus arbeid?

5. Les instruksen for "vandrelærere". Hva slags kilde er dette? Pek på noen viktige oppgaver i instruksen.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider