Alle tiders historie

München-avtalen og norske reaksjoner

Les teksten "Fred i vår tid" av Bjørgulv Braanen, redaktør i Klassekampen. Teksten er en leder som sto på trykk 25. september 2013, på dagen 75 år etter at den såkalte München-avtalen ble inngått.

1. Hva var innholdet i München-avtalen, og hva var bakgrunnen for avtalen?

2. Hvem inngikk avtalen?

3. I teksten omtales avtalen som et svik. Hvordan underbygges dette?

4. Hvilke brudd på Versaillestraktaten hadde Hitler begått før München-avtalen?

5. Hvorfor ble ikke Hitler stoppet før?

6. I teksten refereres avisa Aftenpostens kommentarer til forhandlingene forut for München-avtalen. Hvilket inntrykk får du av Aftenpostens holdning til denne saken?

7. Bruk andre kilder til å finne ut hvilken holdning Aftenposten og andre større norske aviser hadde til Hitler i 1930-årene.

7. Hvordan påvirket München-avtalen den norske utenriksministeren Halvdan Koht? Hvilke kilder oppgir tekstforfatteren i denne sammenheng?

8. Hva mener du kan være årsaken til at Bjørgulv Braanen er opptatt av norske avisers holdning til München-avtalen? Undersøk hva som er Klassekampens ideologiske grunnlag. Ser du noen innholdsmomenter i teksten som kan ha sammenheng med dette?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider