Alle tiders historie

Munchenkrisen 1938

Munchenforliket i 1938 er i ettertid blitt stående som et svik mot Tsjekkoslovakia og en ettergivenhet overfor Hitlers stadig meg aggressive utenrikspolitikk. Den britiske statsminister Neville Chamberlains avtale med den tyske føreren var et forsøk på å hindre krig, men har senere heller vært kroneksemplet på at diktatorer ikke kan forhandles med. Les de vedlagte artiklene.

Læreboka side 410-413/198-201/308-311 (fellesutg/vg3-boka/påbyggsboka)

1 Hvordan har oppfatningen av Munchenforliket endret seg?

2 Hvilke grunner hadde Chamberlain for å inngå en avtale med Hitler?

3 Hvordan har Munchenforliket blitt brukt politisk i ettertid?

Lenker

- Munchen-sammenligningene er ugyldige

Hvorfor sammenligningene med Munchen ikke kan brukes på senere historiske kriser

En kort historie og Munchen-analogien

Historisk redegjørelse for hvordan Munchenkrisen i 1938 ble en historisk lærdom som har påvirket senere politiske vedtak om krig og fred
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider