Alle tiders historie

Bildeforfalskninger

Foto: Lenin taler i 1920- og Trotskij står ved siden. Fra Wikicommons

Side 383-391, 414 (fellesutg), 171-179 (vg3-boka), 202/ 281-289, 312 (påbyggsboka)

Læreplanmål: - identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger

Bilder er viktige kilder for å dokumentere historiske hendelser. Det har imidlertid vist seg at bilder eller fotografier har blitt forfalsket. Et av de mest kjente er retusjeringene av den russiske politikeren og revolusjonæren Leo Trotskij (1879-1940). Da han falt i unåde hos Stalin, forsvant han fra tidligere fotografier. Senere ble han myrdet i Mexico av det sovjetiske agenter.

1 Sammenlign fotografiet her med den retusjerte versjonen nedenfor. Hva har skjedd?

2 Hvorfor tror du myndighetene ikke ønsket at Trotskij skulle sees på fotografiet?

Alle tiders historie har et bilde (side 384/172/283) av Vinterpalasset i Russland 1905. Sammelign med fotografiet på lenkene nedenfor. Hvor er fotografiet trolig hentet fra?

4. Sammenhold fotografiene av Vinterpalasset med propagandaplakatene (se lenke). Hvilket inntrykk gir bildene og plakaten av omstendighetene omkring demonstrasjonene i 1905? Hvorfor er plakatene så annerledes?

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider