Alle tiders historie

Krystallnatten

I november 2013 var det 75 år siden den såkalte Krystallnatten - også kalt novemberpogromen - fant sted i Tyskland. Bruk lenkene under,samt læreboka og eventuelt andre kilder til å svare på oppgavene.

1. Hva skjedde under Krystallnatten 9.-10. november 1938?

2. Hvorfor har hendelsen en spesiell plass i historien?

3. Hvem sto bak hendelsen?

4. Hvorfor ønsket de som sto bak hendelsen, å skape inntrykk av at den skjedde spontant?

5. Hva ble brukt som påskudd til å starte aksjonen?

6. Hva skjedde i etterkant av Krystallnatten?

7. Hvilke reaksjoner skapte Krystallnatten i andre land?

8. Hvorfor er det viktig å minnes Krystallnatten?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider