Alle tiders historie

Første verdenskrig og kvinnerollen

Bruk læreboka og nettressursen som det er lenket til under, til å svare på oppgavene.

1. Hvilke konsekvenser fikk første verdenskrig for kvinnerollen?

2. Hvem var suffragettene, og hvordan påvirket første verdenskrig deres arbeid?

3. Gi eksempler på nye oppgaver kvinnene tok på seg under krigen.

4. Hvordan var de britiske kvinnenes lønn sammenliknet med hva menn fikk betalt for å utføre de samme oppgavene?

5. Hvilke farer og fysiske belastninger var knyttet til industriarbeid under krigen?

6. Hvilke virkninger fikk det for kvinnene at krigen tok slutt og mennene vendte hjem?

7. Hvilken betydning fikk første verdenskrig for kvinnenes status og rettigheter i Storbritannia etter krigen? 

8. Undersøk hvordan kvinnenes status endret seg i andre europeiske land etter krigen. Finn selv relevante kilder.

Lenker

Første verdenskrig og kvinnene

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider