Alle tiders historie

"Ekko fra et blodbad" (tekstoppgave)

Les teksten "Ekko fra et blodbad" av John O. Egeland, fra Dagbladet 18.01.14.

 

Oppgaver:

1. Hvilket historisk minnesmerke fra verdenskrigene er beskrevet i begynnelsen av teksten?

2. Hva kan være grunnen til at forfatteren begynner teksten på denne måten?

3. Hvilke konsekvenser av første verdenskrig peker forfatteren på?

3. Hvilke likheter mellom utviklingstrekk i tiden før første verdenskrig og i vår egen tid trekkes fram?

4. Hva er forfatterens kildegrunnlag?

5. Hva mener du er budskapet i teksten?

6. Diskuter spørsmålet: Kan en verdenskrig oppstå i vår tid?

 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider