Alle tiders historie

Om holdningene til å dra i krig (kildeoppgave)

Den tyske forfatteren Ernst Jünger (1895-1998) opplevde selv første verdenskrig som soldat på vestfronten. Her skriver han om holdningen til å dra i krigen:

"Vi hadde forlatt auditorier, skolepulter og verkstedbord, og i løpet av de få ukene vi fikk med militær trening, smeltet vi sammen til et eneste stort begeistret legeme. Siden vi var oppvokst i en tidsepoke preget av trygghet, kjente vi alle en dragning mot det usedvanlige, mot den store faren. Så kom krigen og grep oss som en rus. Vi var dratt ut i et regn av blomster, i en drukken stemning av roser og blod. Krigen måtte da kunne stille vår lengsel etter storhet, styrke, det høytidsstemte. For oss bar den bud om mandig handlekraft, ubekymrede skyttertrefninger på blodduggete enger: `Ingen død er skjønnere på denne jord...`Å, bare ikke la oss bli sittende igjen hjemme, bare la oss få være med".

Fra I en storm av stål, norsk utgave Vega Forlag 2010.

Oppgaver

1. Hva slags kilde er dette?

2. Hvordan vil du kildekritisk forholde deg til den?

3. Hva slags holdninger til å dra i krigen gir forfatteren uttrykk for, og hvorfor?

4. Bruk læreboka, oppslagsverk og eventuelle andre kilder til å undersøke om disse holdningene var representative for soldatene som dro i krigen høsten 1914.

5. Ernst Jünger var en omstridt forfatter. Undersøk hvorfor.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider