Alle tiders historie

Fossekraften og Norsk Hydro

Bruk videoklippet og læreboka til å svare på oppgavene:

1. Hvorfor etablerte Norsk Hydro seg på Rjukan?

2. Hvorfor ble fossekraften så viktig for norsk industri etter 1905?

2. Hva produserte Norsk Hydro, og hvilket marked rettet man seg mot?

3. Hva var teknologien bak produksjonen på Rjukan, og hvilken person utviklet denne teknologien?

4. Hvem var Sam Eyde, og hvilke betydning fikk han for utviklingen av samfunnet på Rjukan?

 5. Hvor ble kapitalen hentet fra da Norsk Hydro ble grunnlagt?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider