Alle tiders historie

Husmannsvesenet

Bruk læreboka og lenken under til å svare på oppgavene:

1. Hva var en husmann?

2. Hva kjennetegnet tilværelsen til en husmannsfamilie?

3. Hvilken usikkerhet var knyttet til husmanstilværelsen?

4. Hvilken utviklingtendens ser vi i antall husmenn utover på 1800-tallet?

5. Hvilke to kilder referes det fra i filmklippet? Hvem var kildenes opphavspersoner?

6. Hvem var Marcus Thrane?

7. Hvorfor sluttet mange husmenn seg til thranebevegelsen?

8. Hvordan gikk det med Marcus Thrane?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider