Alle tiders historie

Fordypning med kilder: Var Norge et fattig eller et rikt land for 100 år siden?

I sin nyttårstale 1. januar 2011 hevdet statsminister Jens Stoltenberg at Norge for 100 år siden var et fattig land: "I 1911 var vi et fattig jordbrukssamfunn som mange flyttet fra" (2:19) og "For en reise våre eldste har vært med på! De ble født inn i en ung nasjon som var blant de fattigste i Europa" (2:39). 

Jens Stoltenbergs oppfatning av Norge som et fattig land for 100 år siden, er ikke enestående. Det er ikke uvanlig at Norge omtales slik i mediene.

På norgeshistorie.no skriver Jan Eivind Myhre om utviklingen i Norge på 1800-tallet. Myhre er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet gitt ut boka  Norsk historie 1814-1905 (Samlaget 2012).

I NRK-oppslaget "Flere faktafeil i Stoltenbergs nyttårstale" kommenterer Jan Eivind Myhre og en annen historiker, Arfinn Engen" faktafeil i stoltenbergs nyttårstale.

 

Oppgaver:

1. Hvilke kilder viser statsministerens kontor til for å forsvare påstanden om at Norge var blant de fattigste landene i Europa for 100 år den? Finn fram til disse kildene og undersøk hva de sier om Norge på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.

2. Hva skriver Jan Eivind Myhre på norgeshistorie.no om utviklingen av økonomi og levestandard i Norge utover på 1800-tallet? Synes du dette støtter eller motsier synet på Norge som et fattig land?

4. Hvilke faktafeil i Stoltenbergs nyttårstale blir kommentert i NRK-oppslaget?

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider