Alle tiders historie

"Grunnloven av 1814: Folkerepresentativ, men ikke demokratisk"

Les intervjuet med historikeren Odd Arvid Storsveen som det er lenket til under.

1. Hva mener Storsveen med at Grunnloven var folkerepresentativ, ikke demokratisk?

2. Hvilken grunnlov gjaldt inntil 1814?

3. Hvilket grunnlovsutkast fikk størst betydning for utformingen av Grunnloven, og hvorfor nettopp dette?

4. Hva var de internasjonale forbildene for Grunnloven?

5. Hvilke endringer ble gjort for å tilpasse Grunnloven til unionen med Sverige?

6. Hvorfor har det ofte vært motstand mot å endre Grunnloven?

7. Hvilken symbolsk betydning fikk Grunnloven?

8. Hvorfor mener Storsveen at 1814 kan regnes som et startpunkt for dagens norske samfunn?

9. Hva er likt og ulikt når det gjelder verdier og ideer som Grunnloven ble bygd på, sammenliknet med ideer og verdier i dagens samfunn?

10. I hvilken grad har det vært meningsbrytning mellom historikere om Grunnlovens betydning?

Lenker

"Grunnloven av 1814: Folkerepresentativ, men ikke demokratisk"

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider