Alle tiders historie

Valget av representanter til grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll

Bruk lenken under til å svare på oppgavene:

1. Hvordan foregikk valget av representanter til grunnlovsforsamlingen?

2. Hvem hadde stemmerett, og hvem kunne bli valgt? Undersøk om det ble gjort unntak for reglene.

3. Hvor mange representanter skulle velges fra hvert amt, fra byene og fra de militære avdelingene?

4. Hva slags dokumentasjon måtte de valgte representantene ta med seg til Eidsvoll?

5. Hvorfor var det ingen representanter fra Nord-Norge på Eidsvoll?

6. På Arkivverkets nettsider finner du digitaliserte utgaver av dokumentasjonen nevnt i oppgave 4. Hva slags kilder er dette? Hvilken betydning har disse kildene for oss i dag?

7. Les et av dokumentene. Hva inneholder det? Hvordan kan kilden brukes som levning? Om begrepet levning: Se lærebokas oppslag om historieforståelse og metoder.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider