Alle tiders historie

København i flammer

Christian August Lorentzen: Københavns bombardement natten mellen 4. og 5. september 1807. Set fra Kongens Nytorv. Malt 1807-1808. Wikicommons. Se læreboka side 309/97/207 (fellesutgaven/vg3/påbygg).

De første årene av 1800-tallet ble begynnelsen til slutten på unionen mellom Danmark og Norge. Napoleonskrigene hadde trukket Danmark-Norge inn en en konflikt med Strobritannia. Et vendepunkt kom i 1807 da den britiske marinen bombet København i flere dager og stjal den danske flåten. Perioden som fulgte fikk økonomiske, politiske og sosiale konsekvenser for Norge.

  1. Bruk lærebokas analyseskjema for bilder og skriv en kort artikkel om maleriet Københavns bombardement natten mellem 4. og 5. september 1807 . Set fra Kongens Nytorv (1807-1808),malt av Christian August Lorentzen (1749-1828).
  2. Sammenlign Lorentzens maleri med Den Rædsomste Nat I Kiøbenhavn (1808-09), malt av Johan Friderich Clemens (1748-1831) (se lenke nedenfor).  Hvorfor tror du maleriene er så like? Se også på tidspunktene for når de ble malt. Kan det fortelle deg noe?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider