Alle tiders historie

Zulukrigen (filmklipp med oppgaver)

Se utdraget fra spillefilmen Zulukrigen (Douglas Hiickox, 1979). Bruk deretter ulike kilder til å finne svar på oppgavene:

1. Hvem var zuluene?

2. Hva var bakgrunnen for zulukrigen?

3. Hva synes avgjørende for utfallet av slaget som er vist i filmklippet?

3. Hva hendte i virkeligheten i dette slaget?

4. Hvordan gikk det med zuluene etterpå?

5. Hvilke forhold gjorde det mulig for imperialiststatene å underlegge seg store deler av Afrika?

 

Lenker

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider