Alle tiders historie

Niall Ferguson: Det britiske imperiet og Kinas historie

Foto: Wikicommons

Læreplanmål:

  • presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver

Det britiske imperiet

Niall Ferguson (f.1964) fra Skottland er en verdens mest kjente nålevende historiker. I boka og tv-serien Empire - How Britain Made the Modern World hevder han at den britiske imperialismen på mange måter skapte den moderne verden. Ferguson argumenterer for at britenes verdensdominans ikke bare var negativ, men også bidro med institusjoner, handel, økonomisk utvikling og spredningen av ny teknologi.

1 Ferguson er en svært kontroversiell historiker. Les mer om ham på www.fagsnakk.no/historie (lenke nedenfor).

2 Se noen avsnitt av tv-dokumentaren hans om Det britiske imperiet, eventuelt les artikkelen hans. Noter stikkord fra de ulike avsnittene. Hva er Fergusons viktigste momenter?

3 Les anmeldelsene av boka og filmen hans. Hvordan vurderes Fergusons argumentasjon?

4 Hvordan oppfatter du framstillingen hans? Er du enig med kritikerne?

Kinas historie

Ferguson har også laget en tv-serie, Triumph and Turmoil, om Kinas historie. Første episoden handler om Kinas keisertid helt fram til Mao på begynnelsen av 1900-tallet. Andre episoden er om Maotiden, og tredje del viser Kinas fantastiske utvikling de siste 30 årene. Ferguson peker spesielt på Kinas store frykt for kaos og viser flere eksempler på hvordan det digre landet har opplevd turbulente tider. I del 4 i episode 1 forteller han bl.a. om Taipingopprøret (Læreboka side 301/89/199). Alle tre programmene gir stor innsikt i Kinas historie og dermed grunnlag for å forstå landets posisjon og utfordringer i dag.

Lenker

"Empire - How Britain Made the Modern World"

Niall Fergusons tv-serie. Hver episode er delt inn i fem avsnitt.

Salon.com kritikk av Fergusons bok og tv-serie

Niall Fergusons foredrag ved Nobelinstituttet 2013

Om betydningen av sivile institusjoner og mer

Triumph and Turmoil

Episode1: Keisertiden fram til Mao. Episode 2: Maos Kina. Episode 3: Kina etter Maos død og fram til i dag. NB: Kina under den vestlige imperialismen beskrives i episode 1, del 4.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider