Alle tiders historie

Bismarcks sosiale reformer

Bilde: Wikicommons

Otto von Bismarck (1815-1898) var tysk statsminister og kansler fra 1862-1890. Bismarck er kjent for sin motstand mot sosialismen. Likevel innførte han sosiale lover som sikret en del rettigheter for den voksende arbeiderklassen.

1 Hvorfor innførte Bismarck sosiale rettigheter for arbeiderklassen?

2 Hvilken betydning fikk Bismarkcs sosiale reformer for ettertiden?

3 I innledningen til kilden (side 277 fellesutgaven/64 vg3-boka/175 påbyggsboka) hevdes det at  Bismarck var ”realpolitiker”. I hvilken grad gir kilden grunnlag for en slik påstand?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider