Alle tiders historie

Barnearbeid i USA - og Norge

Bilde: Lewis Hine. WikiCommons

Barnearbeid var en viktig del av den industrielle revolusjonen. Helt til begynnelsen av 1900-tallet jobbet unger på farlige arbeidsplasser. i 1904 reiste den amerikanske læreren Lewis Hine rundt og fotograferte barn på jobb. Bildene hans bidra sterkt til at barnearbeid ble forbudt i USA i 1916.

1 Hvilke typer arbeid hadde barna?

2 Les loven som forbød barnearbeid.

A Hva er lovens viktigste punkter?

B Hva slags kilde er loven?

C Hva slags kilde er Lewis Hines fotografier?

3 Les om Jakob Neumann Mohns undersøkelse av barnearbeid i Norge

A Hvor utbredt var barnearbeid i Norge sammenlignet med andre land?

B I hvilke industrier og arbeidsplasser var det særlig vanlig å bruke unger til å jobbe?

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider