Alle tiders historie

Napoleonskrigene (filmklipp med oppgaver)

Bruk filmklippet under til å svare på oppgavene.

1. Når pågikk napoloenskrigene?

2. Hvem var hovedfiendene?

3. Hva var målene til de stridende partene?

4. Hvem hadde den største hæren?

5. Når og hvordan kom Napoleon til makten i Frankrike?

7. Hvor vant Napoleon sine største seirer, og hvilke områder erobret han?

8. Hva skjedde ved Trafalgar i 1805, og hvilken betydning fikk denne hendelsen?

9. Hvilke andre virkemidler enn rent militære ble brukt for å ramme fienden under napoleonskrigene?

10. Hva var kontinentalblokaden, og hvilke konsekvenser fikk den?

11. Hvordan ble Norge trukket inn i napoleonskrigene?

12. Hvorfor angrep Napoleon Russland i 1812? Hva ble utfallet av felttoget?

13. Hvilke forhold ble avgjørende for Napoleons videre skjebne?

14. Hvor gikk Napoleon på sitt foreløpig største nederlag?

15. Hvor ble Napoleon forvist i 1814, og hvilke betingelser fikk han der?

16. Hva skjedde ved Waterloo sommeren 1815?

17. Hva var stormaktenes mål etter napoleonskrigene?

 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider