Alle tiders historie

Isaac Newton

Bilde: Sir Godfrey Knellers (1646-1723) berømte maleri av Issac Newton (1689). Fra Wikicommons.

"Hvis jeg har hatt bedre utsikt enn andre, er det fordi jeg har stått på giganters skuldre"

Isaac Newton (1642-1727) er trolig historiens mest berømte vitenskapsmann. Ved inngangen til opplysningstiden summerte han opp de siste 175 år vitenskapelige oppdagelser og fullførte dermed en total omveltning av kunnskapen om universet og hvilke krefter som styrer det. Newtons berømte bok Principia (1687) slo fast at naturen fungerer etter bestemte lover, bl.a. tyngdekraften (gravitasjon). Universet er en diger maskin som tikker og går av seg selv. Gjennom matematiske beregninger kan forskerne forklare alle fysiske legemers bevegelser.

Newtons arbeid satte standarden for en ny tilnærming til virkeligheten. Vitenskapelig metode og empiriske undersøkelser var veien til en sannere forståelse av naturen. Det neste hundreåret fikk navnet opplysningstiden. Religionens og kirkens forklaringer på naturfenomener måtte vike for vitenskapens og fornuftens.

Samtidig må vi vokte oss for å tro at religionen plutselig mistet sin betydning. Selv om opplysningstiden la vekt på fornuften, fortsatte mange filosofer og vitenskapsmenn å tro på Gud. Grensene mellom det fornuftige og det vi vil kalle overtro, var fremdeles flytende. Newton selv var et godt eksempel på en person som spekulerte uendelig mye om spørsmål som i dag for lengst er klassifisert som uvitenskapelige. Ved siden av sine studier i optikk, fysikk og matematikk var han voldsomt opptatt av alkymi, en tidlig form for kjemi, blandet med magiske og astrologiske forestillinger. Newton var en sterkt religiøs person som brukte like mye tid på å studere treenigheten i kristendommen som lysets bestanddeler og planetenes bevegelser.

I BBC-dokumenteren som det er lenket til her, kan du se et spennende portrett av det britiske geniet og den tiden han levde i.

Oppgave: Skriv et portrett av Newton som historisk person. Vis hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket handlingene hans.

Lenker

Isaac Newton

BBC-dokumentar om den store britiske vitenskapsmannen: Søk på "Secret Life of Isaac Newton"
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider