Alle tiders historie

Hekseprosessene

Under finner du en lenke til en artikkelen "Dømt til bål og brann" i [arkiv]magasinet nr. 2 2009 (side 29-33). Bruk artikkelen, sammen med læreboka, til å svare på oppgavene:

1. Når pågikk hekseprosessene i Europa? Hvor mange ble tiltalt, og hvor mange ble dømt i Europa generelt?

2. I hvilke områder av Europa var hekseprosessene mest utbredt, og hvorfor?

3. Hva kan forklare utbredelsen av hekseprosesser?

4. Hvordan var kjønnsfordelingen blant dem som ble anklaget for trolldom og hekseri?

5. Hva kjennetegnet dem som ble anklaget for å være hekser?

5. Hvor mange ble tiltalt og dømt i Norge i hekseprosesser i Norge? 

6. Hvorfor var det særlig mange saker om trolldom og heksekunst i Nord-Norge?

7. Hva gjorde at hekseprosessene tok slutt?

 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider