Alle tiders historie

Administrative endringer i Norge etter 1660

Bruk læreboka og filmklippet (se lenken under) til å svare på oppgavene.

1. Hvilke endringer skjedde i den administrative inndelingen av Norge etter 1660?

2. Hvilke embeter var viktige i administrasjonen av Norge?

3. Hvilke nye statlige ordninger ble opprettet etter 1660?

4. Hvordan var rettsvesenet bygd opp?

Lenker

Om administrative endringer etter innføringen av eneveldet (1660)

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider