Alle tiders historie

"Nordmenn var slaver i Afrika"

Les artikkelen som det er lenket til under, og svar på oppgavene.

 

1. Hvem var de såkalte Barbaresk-statene?

2. Hvor mange hvite europeere antar man ble tatt til fange og gjort til slaver i Nord-Afrika? Hvor mange av dem var skandinaviske sjøfolk?

3. Kaprerstatene mente at de ikke drev med sjørøveri. Hva var begrunnelsen?

3. Hvorfor kunne tilværelsen som fange/slave arte seg temmelig forskjellig?

4. Hvilke tiltak iverksatte den dansk-norske staten for å få frigitt tilfangetatte sjøfolk?

5. Hvor lang tid kunne det gå før tilfangetatte sjøfolk fikk vende hjem?

6. Hvorfor kan den dansk-norske statens arbeid for å få frigitt egne sjøfolk fra slaveri betegnes som et paradoks?

7. Hva slags avtale inngikk Danmark-Norge i 1750 med kaprerstatene?

8. Hvilken betydning fikk erfaringene som sjøfolk hadde gjort under fangenskap, for kunnskapene blant folk i Danmark og Norge om fremmede land og kulturer? 

9. Hvilke kilder bygger artikkelen på?

 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider