Alle tiders historie

Karl 12.s likferd

Maleri: Karl 12.s likferd av C.G. Cederstrøm (1884). Fra Wikicommons.  Se læreboka side 211 (109 påbyggsboka).

Karl 12. ble drept under slaget på Fredriksten festning i Halden 30. november 1718. Over 150 år senere malte kunstneren C. G Cederstrõm to bilder som viser den døde kongens likferd hjem til Sverige. Cederstrøms maleri har vært hyppig gjengitt i historiebøker og har formet svenskenes syn på Karl 12. og denne perioden i svensk historie. 

Men hvor historisk korrekt er bildet? Og hva skjedde egentlig på Fredriksten festning? Se lenkene nedenfor og svar på spørsmålene

1 Hva skjedde på Fredriksten? Hvem drepte Karl 12.?

2 Hva var bakgrunnen for at Cederstrøm malte bildet i 1878? Hvorfor malte han en ny versjon i 1884?

3 Hva er historisk ukorrekt i Cederstrøms maleri? Hva skjedde egentlig med den døde kongen?

4 Hvordan har maleriet formet svenskenes oppfatning av Karl 12.?

5 På side 211 (109 påbygg) er bildet gjengitt. Er det riktig å ha med et slikt bilde som åpenbart er en historieforfalskning, i en lærebok?

6 Karl 12.s felttog i Norge endte med fiasko. Da kongen var død, forsøkte troppene hans å ta seg over fjellet tilbake til Sverige, men ca 3000 soldater frøs i hjel. Likevel bruker svenske nasjonalister Karl 12. som et slags symbol i kampen mot innvandring. Hvordan kan det henge sammen?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider