Alle tiders historie

Relikvier og reformasjonen

Relikvier fra San Pedro, Ayerbe, Spania. Bilde: Wikicommons

LP-mål:
-identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger

-gjøre rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet

Relikvier har en sterk posisjon i mange religioner. Ikke minst gjaldt det i den romerske kirken under middelalderen. Gå inn på nettsidene nedenfor og finn ut:

1 Hva er relikvier, hvilken betydning har de for troen? 

2 Hvordan forholdt reformatorene seg til relikvier?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider