Alle tiders historie

Kilde:Tulipankrakket

IIllustrasjon: Wikicommons

 

Læreplanmål
-identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger

-gjøre rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet

Alle tiders historie, side 183.

Tulipankrakket

På 1600-tallet ble tulipanen en viktig handelsvare i De forente Nederlandene. Etterspørselen etter blomsten var meget stor, men det skapte også muligheter for spekulanter til å tjene raske penger. Spekulanter drev prisen i været og markedet kollapset. Det ble sagt at dette var en av de første store finansboblene.

Men hvilken betydning fikk tulipankrakket? Førte det til så store problemer for De forente Nederlandene slik det har blitt hevdet? Les lærebokas framstilling, side 183. Gå gjennom nettkildene nedenfor, og gjør deg opp en mening om betydningen av tulipankrakket.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider