Alle tiders historie

Den transatlantiske slavehandelen

Bruk lenkene under til å løse oppgavene.

 

1. Hva menes med den transatlantiske slavehandelen?

2. Når pågikk denne slavehandelen, og hvilke europeiske land var involvert?

3. Hvor mange slaver regner man med ble fraktet fra Afrika til Amerika i denne perioden?

4. Søk i databasen over reiser (første lenke). Velg selv et tidspunkt, deretter et skip.

      * Hvor kom skipet fra?

      * Hva het kapteinen?

      * Hvor stor var besetningen på skipet?

      * Hvor hentet skipet slavene, og hvor ble de levert?

      * Hvor mange slaver var det ombord ved avreise, og hvor mange ble levert på bestemmelsesstedet?

      * Sammenlikn dødeligheten blant slavene på dette skipet med dødeligheten om bord på to, tre andre skip i     databasen.

5. Hvilke konsekvenser fikk slavehandelen for Afrika?

  

Lenker

Den transatlantiske slavehandelen (nettsted med databaser)

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider