Alle tiders historie

Kulturmøter

Macchu Piccu, Inkarikets berømte by. Foto: Charles J. Sharp, Wikicommons

Alle tiders historie, side 146-148, 152-157

Læreplanmål

- forklare drivkrefter bak den europeiske oversjøiske ekspansjonen og diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver

 

Conquistadorene møtte inkaenes og aztekerenes kultur med forundring og mistro. De innfødte ble betraktet som mindreverdige hedninger. Samtidig var spanierne imponert over aztekernes og inkaenes rikdommer og kunnskaper. Les de utvalgte kildene nedenfor.

1 Hva forteller kildene om indianerkulturene?

2 Spaniernes oppfatning av aztekerne og inkaene blir gjerne oppfattet som etnosenstrisk og nedlatende. Hvordan vil du beskrive disse kulturene?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider