Alle tiders historie

Kildeoppgave: Montezumas død

Illustrasjon: Montezuma møter Cortes. Wikicommons

Læreplanmål

- identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger

Montezuma, hvordan døde han?

Aztekerkeiseren Montezuma ble tatt til fange og holdt som gissel av conquistadoren Cortés (1485-1547). Under fangenskapet vokste det fram en mistillit til Montezuma blant aztekerne. Det har så blitt hevdet at keiseren ble steinet til døde av sine egne. Stemmer dette? Les lærebok side 153 og sammenhold med nettkildene nedenfor.

1 Hvordan døde Montezuma?

2 Hva slags kilder er dette? Bruk gjerne sjekklisten for kildebruk på oppslagssiden i læreboka.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider