Alle tiders historie

Pilegrimsreiser i middelalderen

Bruk denne nettressursen og eventuelle andre kilder til å
løse følgende oppgaver:

 • Hva menes med pilegrimer?
 • Hvorfor dro kristne på pilegrimsreiser i
  middelalderen?
 • Hva var de mest attraktive pilegrimsmålene?
 • Hvordan forberedte man seg på en pilegrimsreise,
  og hvordan ble reisene finansiert?
 • Hvordan tok man seg fram på pilegrimsreiser?
 • Hvordan skilte korstogene seg fra
  pilegrimsreiser?
 • Hvilke konsekvenser fikk svartedauden for
  pilegrimer?


Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider